IMG_1413

GUNILLA KLENSMEDEN

Betrayal Theory for Change

GUNILLA KLENSMEDEN

Jag är leg. läkare, specialist i psykiatri och har doktorsgrad i medicin. Jag är också utbildad i schematerapi och EMDR terapi samt har stort intresse för neurofysiologi.

Jag använder Neuroscientific Theory of Self-Development som utgångspunkt för både behandling och kurser. Behandlingen är effektiv vid de flesta svek- och stressrelaterade besvär.

Behov för medicinering och sjukskrivning utvärderas fortlöpande. Se mer på www.neuroinstitute.se.

Du kan boka tid direkt här https://system.easypractice.net/book/gunilla-klensmeden
eller skicka sms till 073 125 6068.

footer
footer