fyrkantig_Maja

Maja Åström

Maja Åström

LEG. FYSIOTERAPEUT
YOGA/MINDFULNESSINSTRUKTÖR

Yoga i olika former har de senaste 20 åren varit en del av mitt liv men har under senare år även blivit en del av behandlingsarbetet med mina klienter/patienter. Centralt i Mediyoga är att skapa balans på alla plan, fysiskt, emotionellt och mentalt. Som fysioterapeut arbetar jag med stressrelaterade tillstånd, sömnproblem, smärt/spänningstillstånd, nedstämdhet, utmattningssyndrom och andra kroppsliga besvär och sjukdomar. Mitt stora intresse för de yogiska principerna, den kinesiska och ayurvediska läkekonsten i kombination med mina medicinska kunskaper har bidragit till att se människan ur ett holistiskt perspektiv och dess fantastiska förmåga till självläkning och utveckling

Behöver du hjälp med att komma till rätta med stressrelaterade tillstånd, fysioterapeutisk behandling, eller privat konsultation för bedömning och behandling för specifika behov kan du boka behandling hos Maja som är leg fysioterapeut med inriktning på psykisk ohälsa.

Maila maja@yosyoga.se

footer
footer