Bowspring

Lärare

Annie Schachtel

Bowspring är en rörelsemetod som strävar efter att bibehålla ryggradens naturliga kurvatur, skapa funktionella rörelser och hitta tillbaka till kroppens mest hälsosamma och optimala form. Genom att engagera hela kroppen samtidigt aktiverar vi fascia, stärker stabiliserande muskler och skapar balans i kroppen.
Med mjuka rörelser går vi igenom grunderna och skapar en medvetenhet kring kroppens struktur och rörelsemönster. För den mer erfarne erbjuds det utmanande poser såsom balanser, bakåtböjningar och inversions.
Muskelmedvetenhet och mindfulness skapar en mentalt stimulerande, dynamisk och rolig träning. Alla nivåer är välkomna.

Bowspring is a movement practice which strives to maintain the natural curvature of the spine, create functional movements, and bring our bodies back to their most healthy and optimally fit form. By engaging the whole body at once we activate fascia, strengthening stabilizing muscles, and create balance in our bodies.
With soft movements we’ll cover the basics and create awareness around our body’s structure and movement patterns. For the more experienced practitioner challenging poses such as balances, back bends, and inversions will be offered.
Muscle awareness and mindfulness create a mentally stimulating, dynamic and fun movement practice. All levels are welcome.

The class can be taught in English if desired

Vår kära lärare Annie som undervisar i Bowspring är för tillfället på mamma-ledighet.

  • Dela
footer
footer