18 december, 2018 elin Åström

YOGA FLOW

Lärare: Ted Sikström

Jag börjar ofta mina klasser mjukt och nära golvet. Försöker hitta ut genom armar och ben till händerna och fötterna.
Ett långsamt flow som gradvis blir mer dynamiskt utan att förlora fokus på andningen.